1 mei 2020

Algemene Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden “mobielebadkamerantwerpen”

Het voorschot dient te gebeuren 14 dagen voor het begin van de huurperiode via overschrijving van 250€ op rekening nr BE…………. met vermelding van naam, start en einddatum van huurperiode. (Hier is ook de annulatiekost en waarborg inbegrepen)

De betaling van de volledige huurperiode zoals voorzien dient bij levering te gebeuren in contanten. de verhuurder houdt zich het recht voor, bij betalingsachterstand de mobiele badkamer weer af te halen.

Alle kosten die gemaakt zijn of worden om vorderingen te incasseren zijn aan de huurder door te rekenen.

Waarborg bedraagt 250€.

Wanneer de badkamerwagen na de volledige huurperiode in dezelfde staat vertoefd als bij aflevering, wordt de waarborg binnen de 7 dagen na ophaling teruggestort op de rekening van huurder.

De éénmalige installatiekost voor de badkamerwagen bedraagt 50€. Hier zit het leveren, aansluiten en terug ophalen van de badkamerwagen inbegrepen. Alsook de leveringskost van de badkamerwagen binnen een straal van 25km.

Wanneer de huurder verder gelegen is dan 25km van de verhuurder wordt er een extra vergoeding aangerekend per km aan 1€/km.

De badkamerwagen dient schoon en proper ingeleverd te worden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan kan de huurder de schoonmaak door de verhuurder laten verzorgen voor de prijs van 60€.

De badkamerwagen wordt altijd in opdracht van de huurder geplaatst en aangesloten door de verhuurder.

De nodige aansluitpunten dienen zich binnen de 15 meter van de mobiele badkamer te bevinden. waaronder water en elektriciteit alsook afvoer.

Het is de huurder niet toegestaan de badkamerwagen door te verhuren aan derden. De huurder mag geen wijzigingen in de constructie doen zonder toestemming van de verhuurder.

Kleine reparaties dienen door de huurder zelf opgelost te worden. zonder toezicht dient de unit afgesloten te worden. Als de badkamerwagen tijdens een vorstperiode ingeleverd gaat worden, dient de huurder de apparatuur, aan- en afvoerleidingen, toiletruimte et cetera af te sluiten en of vorstbestendig te maken en te houden tot op het moment van ophalen van de badkamerwagen. Als dit door omstandigheden niet kan, neemt de huuder contact op met de verhuurder. schade door bevriezing is geheel voor risico van de huurder.

De huurder is verantwoordelijk voor de eventuele benodigde vergunningen en eventuele kosten betreffende de standplaats van de badkamerwagen.

De huurder dient zich te vergewissen of de gehuurde mobiele badkamer voldoet aan de wettelijke gestelde eisen overeenkomstig de bestemming. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Alle overeenkomsten met mobielebadkamerantwerpen worden uitsluitend beheerst door het belgisch recht.